Χρήσιμες πληροφορίες

Links, Ενημερωτικά sites και είσοδος σε εφαρμογές

Δείτε επίσης τα χρήσιμα έγγραφα σε αυτό το link

χρήσιμα έγγραφα
Γραφείο - Αθήνα

Ηλία Διάμεση 10
Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15124

Τηλ: 2108028687
Φαξ: 2108021841
Κιν: 6945390450, 6972009620
Email: ektelco@ektelco.gr

Γραφείο - Θεσσαλονίκη

Δωδεκανήσου 22
Θεσσαλονίκη (κέντρο)
ΤΚ 54626

Τηλ: 2310532541
Φαξ: 2310539431
Email: infothess@ektelco.gr

Γραφείο - Πειραιά

Λάμπρου Βεϊκου 40
Πειραιάς (Φάληρο)
ΤΚ 18547

Τηλ: 2167001511
Κιν: 6944905017
Email: spapadakis@ektelco.gr