Οικοσκευή – Μετοικεσία

Project Detail

Όλοι οι απόδημοι, που έχουν την συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό (εκτός Ε.Ε.) και την μεταφέρουν στην Ελλάδα, για να εγκατασταθούν μόνιμα, μπορούν να εισάγουν με τις προβλεπόμενες απαλλαγές από δασμούς και λοιπούς φόρους τα προσωπικά τους είδη (οικοσκευή, αυτοκίνητο κλπ). «Συνήθης κατοικία» είναι ο τόπος στον οποίο διαμένει κάποιος τουλάχιστον 185 ημέρες κάθε δωδεκάμηνο, για τα δύο τελευταία χρόνια πριν μετοικήσει.